MKS’da İnsan Kaynakları Politikası

MKS’nın en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak,

Çalışanlarımızın kariyer ve gelişim planlarını MKS bünyesinde çıkan fırsatlarla şekillendirmek ve bunu sağlayacak sistemleri kurmak,

Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak en temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki değerli insan kaynağını değerlendirmek,

Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek.

Adayları, eşit fırsatlar sunmaya yönelik şeffaf süreçlerle seçmek, İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak,

Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve işletmek, Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak, Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek.

    CV'nizi Yükleyin :